שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

ניהול ספריית השאלה

כותרת שם המחבר חוג לימודים מחיר חבר סמיסטריאלי מחיר חבר שנתי הזמנה
ספר השאלות הגדול-מיקרו - זימון, פפר כלכלה 25.00ש"ח 50.00 ש"ח הזמנה
תורת הצרכן - מעלם כלכלה 25.00ש"ח 50.00 ש"ח הזמנה
תורת הפירמה - מעלם כלכלה 25.00ש"ח 50.00 ש"ח הזמנה
תורת המחירים-תחרות לא משוכללת - מעלם כלכלה 25.00ש"ח 50.00 ש"ח הזמנה
מבוא לכלכלה מאקרו - אורון אורון כלכלה 25.00ש"ח 50.00 ש"ח הזמנה
מבוא לכלכלה מיקרו -אורון כלכלה 25.00ש"ח 50.00 ש"ח הזמנה
ספר השאלות הגדול-מאקרו -זימון, פפר כלכלה 25.00ש"ח 50.00 ש"ח הזמנה
מושגי יסוד באקונומטריקה א אוני' פתוחה כלכלה 25.00ש"ח 50.00 ש"ח הזמנה
Macroeconomics robert hall כלכלה 25.00ש"ח 50.00 ש"ח הזמנה
יסודות המימון,הניהול הפיננסי וההשקעות ביגר כלכלה 25.00ש"ח 50.00 ש"ח הזמנה
Corporate Finance beninga כלכלה 25.00ש"ח 50.00 ש"ח הזמנה
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 4-5 יחידות לימוד בני גורו כלכלה 25.00ש"ח 50.00 ש"ח הזמנה
יסודות המימון הוצאת דיונון כלכלה 25.00ש"ח 50.00 ש"ח הזמנה
מושגי יסוד באקונומטריקה חלק ב' עמיר שמואלי כלכלה 25.00ש"ח 50.00 ש"ח הזמנה
אמנות הרנסנס באיטליה פרקים 2-1 אוני' פתוחה אומנות יצירה 25.00ש"ח 50.00 ש"ח הזמנה
אמנות הרנסנס באיטליה פרקים 4-3 אוני' פתוחה אומנות יצירה 25.00ש"ח 50.00 ש"ח הזמנה
אמנות הרנסנס באיטליה פרקים 6-5 אוני' פתוחה אומנות יצירה 25.00ש"ח 50.00 ש"ח הזמנה
אמנות הרנסנס באיטליה פרקים 8-7 אוני' פתוחה אומנות יצירה 25.00ש"ח 50.00 ש"ח הזמנה
אמנות הרנסנס באיטליה פרקים 11-9 אוני' פתוחה אומנות יצירה 25.00ש"ח 50.00 ש"ח הזמנה
History of Italian Renessance Frederic אומנות יצירה 25.00ש"ח 50.00 ש"ח הזמנה