שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

אגודת הסטודנטים

מי אנחנו?
אגודת הסטודנטים הנה עמותה הפועלת לרווחת הסטודנטים/ות באוניברסיטה, ומטרתה לסייע להם בהיבטים השונים המהווים חלק מחייהם של תלמידים במוסד אקדמי.
האגודה מורכבת מרשות נבחרת, שהיא מועצת נציגי/ות החוגים, המונה 40 נציגים/ות מכהנים/ות. נציגים/ות אלו נבחרים/ות מתוך החוגים, כשלכל חוג יש מספר נציגים/ות יחסי למספר התלמידים/ות בחוג.
מועצת האגודה בוחרת את חברי/ות ועד אגודת הסטודנטים. ועד האגודה הוא הרשות המבצעת של אגודת הסטודנטים והוא מייצג אותה כלפי כל גוף שמחוצה לה.
רק חברי/ות אגודת הסטודנטים זכאים/ות לבחור ולהיבחר למועצת אגודת הסטודנטים.