שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

דיווח שגיאה בבנק הבחינות

בטופס זה באפשרותכם לדווח על שגיאה בבנק הבחינות ולפרט את מהותה.