שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

העוסקים במלאכה

כל מי שעובד וקשור לאגודת הסטודנטים, כל נציגי החוגים והרכזים השונים. כולם פה.
 
לרכזים - לחצו כאן.
לנציגי חוגים - לחצו כאן.
 

יו"ר - קובי רבינוביץ'

 

 

 

יו"ר האגודה יעמוד בראש הועד המנהל של האגודה ויהיה אחראי לפעולות הועד ובין היתר: יפקח על פעולות הועד וכל אחד מחבריו וכן על ביצוע החלטות המועצה והועד, ידריך את חברי הועד ויהא אחראי לפעילותם, יכנס את ישיבות הועד ויציע את סדר יומן וינהלן, ידאג לניהול פרוטוקול של הדיונים וההחלטות בישיבות הועד ויחתום עליו, ינהל את ההצבעות בישיבות הועד ויודיע על ההחלטות אשר יתקבלו, ייצג את הועד בפני רשויות האוניברסיטה ובפני כל רשות ו/או מוסד ו/או גוף ו/או אדם אחר מחוץ לאוניברסיטה, יהא אחראי במישרין על פעולתו של חבר ועד תרבות וחבר ועד לעניינים אקדמיים ויבצע כל תפקיד נוסף המוטל עליו לפי תקנון אגודת הסטודנטים.

 

04-8288905

chsu@univ.haifa.ac.il

סיו"ר - כפיר רוזנברג

 

 

סגן יושב ראש האגודה מקשר בין נציגי החוגים לבין הועד המנהל של האגודה, אחראי על תיאום הפעילויות של משרד תרבות, פנים ואקדמי אל מול גורמי האוניברסיטה.  בנוסף, סיו"ר האגודה הינו חבר בסנאט האוניברסיטה וחבר בועדות האוניברסיטה כגון הועדה המתמדת, ועדת חניה וועדת מעונות. כמו כן, מופקד סיו"ר האגודה על העסקת גופים חיצוניים ע"י האגודה ועל כל עובדי אגודת הסטודנטים, מסייע ליו"ר בניהולו של ועד האגודה ומשמשת כממלא מקום יושב ראש האגודה בהיעדרו.

 

04-8288906

vchsu@univ.haifa.ac.il

גזבר - רם תורג'מן

 

 

 

משרד כספים אחראי על בחינת ההיבטים הכלכליים של פרוייקטים קיימים או חדשים מטעם האגודה; חלוקת התקציבים לנציגי החוגים; טיפול, בתיאום עם סיו"ר הוועד ועל-פי מדיניות הוועד, בענייניה הכספיים של האגודה בבנקים לרבות השקעות כספי האגודה ותוכניות למיניהן; הגשת הצעות תקציב לוועד תוך תיאום עם כל חבר וועד לגבי התחום עליו הוא ממונה; הגשת דו"ח כספי מפורט למועצה פעמיים בשנה לפחות ולעדת ביקורת עפ"י דרישתה.

 

 04-8288907

fchsu@univ.haifa.ac.il

דובר האגודה - בתאל בן טולילה

 

 

משרד חוץ והסברה אחראי על הגברת מודעות הציבור לפעילויות האגודה ברחבי הקמפוס

ומחוצה לו.

הדוברת מקיים קשר רציף עם אמצעי התקשורת ומהווה צינור ביטוי לקהל הסטודנטים. בכל בעיה או שאלה לגבי שירותי האגודה השונים ניתן לפנות למשרד חוץ והסברה.

כמו כן, אחראי המשרד על ארגון טקסים בשיתוף עם רשויות האוניברסיטה וכן על הפרסומים הפזורים ברחבי הקמפוס.

 04-8288927

 052-5292855

שעות קבלה:

א' - 08:30 - 10:00
ד' - 08:30 - 10:00

 

or_mordo@hotmail.com

Spokesman@univ.haifa.ac.il

 

מנהל משרד תרבות - בתיה מזרחי

 

 

משרד תרבות הנו המשרד האחראי על ההווי החברתי והתרבותי, תוך הפקת אירועים כגון מסיבות ומסיבות חוג, הופעות, יום הסטודנט, אירועי "צהריים בדשא" הכוללים ירידים ודוכנים, מכירת כרטיסים להצגות והופעות מהשורה הראשונה וכן קיום חוגים שונים ומגוונים במחיר מוזל (ראה/י ערך חוגים).

 04-8828931

052-2479781

שעות קבלה:

יום ב' - 12:30 - 14:30
יום ג' - 12:30 - 14:30
 

iamtool@gmail.com

tarbut@univ.haifa.ac.il

מנהל משרד פנים - אמיתי רון

 

 

משרד פנים הינו המשרד האחראי על הפקת בזארים וירידים ברחבת קפה דשא, סיוע לדיירי המעונות ודאגה לרווחתם, ארגון קבלת שבת לדיירי המעונות, טיפול שוטף בתחבורה הציבורית לקמפוס, ובנושאי חניה, פיקוח על גובה המחירים במסעדות ומזנוני הקמפוס, פיקוח ועזרה בקביעת המחירים בחנות הספרים "אקדמון" .

 

 04-8288917

 pnim@univ.haifa.ac.il

מנהל משרד ביקורת - דניאל עמיטל

 

 

ועדת ביקורת היא הגוף המבקר את פעולות האגודה, מוסדותיה ונציגיה וכן הגוף המייעץ לענייני האגודה בכל הנוגע לפירוש התקנון.

ועדת ביקורת מורכבת מחמישה חברים: יו"ר הועדה וארבעה חברי ועדה נוספים, אשר אינם חברים בכל רשות אחרת באגודה למעט המועצה.

 

 04-8288933

 inspection@univ.haifa.ac.il

מנהל משרד אקדמי - רם תורג'מן

 

 

המשרד מהווה את לב ליבה של אגודת הסטודנטים ומציע שירותי ייעוץ וטיפול בכל בעיה אקדמית בה נתקל הסטודנט.

משרד אקדמי אמון על ייצוג הסטודנטים בועדות האוניברסיטה השונות: ועדת משמעת, ועדת חריגי שכר לימוד, ועדת ספריה.

רכזת משרד אקדמי: הגברת חיה נחום.

 

 04-8288928

Academics@univ.haifa.ac.il

רמ"ח קשרי סטודנטים

 

המחלקה לקשרי סטודנטים אחראית על הגברת הקשר הישיר בין אגודת הסטודנטים לבין הסטודנטים עצמם, מכלל השנים ובכלל החוגים.
המחלקה תפעל להקמת וועדי חוגים שיהיו בנויים מסטודנטים אשר ייצגו את השנים שלהם בעבודה אל מול נציג החוג הנבחר.
בנוסף המחלקה תפעל לשיפור איכות השירות של הנציגים הנבחרים והוועדים בחוגים וסיוע לעבודתם השוטפת ובכך לשפר את המענה לצרכי הסטודנטים בכל התחומים.

 

surepresentatives@univ.haifa.ac.il

רמ"ח קשרי חוץ - הדר חזן

שעת קבלה: יום ב' ויום ד' - 09:30 - 11:30

exaffairs@univ.haifa.ac.il

04-8288916