שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

העסקת עובדי קבלן

‏15 אפריל 2012, ‏‏כ"ג ניסן תשע"ב

לכבוד -                      

שר החינוך,

מר גדעון סער

 

יו"ר ור"ה,

פרופ' רבקה כרמי

יו"ר ור"מ,

פרופ' עליזה שנהר

 

יו"ר רמ"ה,

פרופ' תמר אריאב

נשיא

המוסד הרלוונטי

 

הנדון: מעבר להעסקה ישירה של כלל העובדות והעובדים במוסדות האקדמיה

שלום רב,

אוכלוסיית הסטודנטים בישראל מניפה מזה שנים רבות את דגל מאבק עובדות ועובדי הקבלן במערכת ההשכלה הגבוהה. במספר הולך וגדל של קמפוסים קמו סטודנטים ואנשי סגל ומחו כנגד שיטת העסקה אשר פוגעת באלו אשר מנקים את כיתות הלימוד שלנו ושומרים בשערינו.

בחודשים האחרונים, בזכות מחאת הקיץ והצטרפות הסתדרות העובדים למאבק נגד העסקה עקיפה ובעייתית זו, עלה הנושא על סדר היום הציבורי. על פי הערכות שונות, מדינת ישראל היא "המובילה" בעולם בשימוש בהעסקה קבלנית, אשר כוללת מגוון שיטות של העסקה עקיפה של עובדות ניקיון, מאבטחים, מורים, עובדות סוציאליות, עובדי מחשוב ועוד. מאות אלפי האנשים הללו, רובם מהפריפריה החברתית כלכלית בישראל נתפסים כעובדים שקופים. כך, מתאפשר גם היחס הפוגעני המאפיין את העסקתם. בנוסף, שיטת העסקה זו פוגעת קשות במגזר הציבורי: החיסכון בעלויות אינו חד משמעי, הפיקוח הקיים על איכות כוח האדם מוגבל, והעובדים חווים היעדר תחושת בטחון כלכלי. בעיה זו מחמירה לאור היעדר אכיפת זכויות עובדים ראויה בישראל. לאור התפשטות התופעה וחדירתה לתחומים מקצועיים רבים, מבין כיום הדור הצעיר כי אם המצב לא ייפתר כעת נמצא את עצמנו כולנו עובדי קבלן כבר בשנים הקרובות.

על אף שכיום ברור לכל כי העסקה קבלנית מהווה מסגרת העסקה עם פוטנציאל מובהק לניצול לפגיעה מתמשכת בעובדים, המאבק האחרון שלווה בהשבתת המשק הותיר את עובדות ועובדי הניקיון והאבטחה כעובדי קבלן ורק הטיב במידה מסוימת את תנאיהם (במידה ושינויים אלו יכובדו על ידי אותם קבלנים אשר באופן שיטתי אינם משלמים אפילו את הבסיס כחוק ובמידה ולא יעשה קיצוץ בשעות בכדי "לכפר" על התוספות הכלכלית המגולמות בהסכם, מה שיכביד על העובדים עוד יותר).

כמו כן, אנו בשיתוף ארגוני הקואליציה להעסקה ישירה מלווים עובדות ועובדים במוסדות האקדמיים המנסים לעגן מנגנוני פיקוח ובקרה בנוגע לשמירה על תנאי העבודה כפי שהם מפורטים בהסכמים בין המוסדות לקבלנים השונים. לצערנו הרב אנו נוכחים ולמדים שזה אינו הפתרון. בהעדר יחסי עובד מעביד אמיתיים נמשכות הפרות תנאי העובדים, שכן אכיפת תלוש השכר לא יכולה לתת מענה לפגיעה בתנאים כמו שעות מנוחה, והעמסת יתר במטלות עבודה, וכן התנהלות שלא עונה על הצורך הבסיסי ביחס אנושי, הוגן ומכבד מצד הממסד המעסיק אותך בפועל.

עבורנו מהווה האקדמיה בית, בין כתליה מתחנכים מובילי ומובילות המחר של החברה בישראל ואנו מאמינים כי בין תפקידיה המרכזיים מוטלת גם האחריות להוות את ספינת הדגל ביחס למוסר וצדק. לכן אנו רואים בה כמי שצריכה לממש את תפקידה החברתי שלא רק במסגרת הקניית ידע ולהוביל את הדרך למען חברה טובה יותר בישראל.

למכתב זה אנו מצרפים את מחקרם של פרופ' אביה ספיבק וד"ר מאיר אמיר אשר בחנו את ההשפעות הכלכליות של מעבר להעסקה ישירה באקדמיה והראו כי מדובר בעלות זניחה ביחס לתקציבי המוסד (פחות מאחוז) וכי מדובר בהחלטה ערכית בעיקרה. יש להוסיף כי יישום ההטבות של ההסכם שנחתם עם האוצר מצמצם עוד יותר אחוז זה. כמו כן, ביחס לקשיים הטכניים להם טוענים רבים בנוגע למעבר להעסקה ישירה, ניתן ללמוד מניסיונם של מוסדות להשכלה גבוהה כגון סמינר הקיבוצים, תל-חי ומכון וייצמן וכן ממוסדות ציבוריים כגון דיזינגוף סנטר, וכעת אפילו צה"ל המראים כי לא רק שהמהלך אפשרי הוא גם כדאי כלכלית וארגונית.

הגיעה העת, חג החירות תשע"ב, לייצר החלטה משותפת של מי שעומדים בראש המערכת האקדמית לפעול למען עתיד החברה הישראלית ולומר כי לא ניקח עוד חלק בהגדלת הפערים החברתיים. יחד נפעל למיגור התופעה הזו מבין כתלינו.

אנו החתומים מטה ערוכים להמשיך במאבקנו להעסקתם הישירה של כלל העובדים והעובדות במוסדות האקדמיה ומפצירים בכם לפעול עכשיו.

בברכה,

איציק שמולי

יו"ר, התאחדות הסטודנטים.

 

עפרי רביב

סיו"ר, התאחדות הסטודנטים

יו"ר אגודת הסטודנטים הרלוונטית

 

 

 

 

עותק-

הקואליציה להעסקה ישירה בישראל