שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

התנדבות תמורת נקודות אקדמיות

 

 

  סטודנטים לתואר ראשון בלבד אשר יעסקו בפעילות  חברתית,  על פי הקריטריונים המוגדרים, יהיו רשאים לקבל נקודות זכות אקדמיות  בהיקף של קורס אחד- 4 נקודות, באופן חד פעמי במהלך כל התואר.
ההתנדבות במשך 4 שעות שבועיות, (26 שבועות)  במהלך כל שנה"ל.
איך מצטרפים?
- בקישור למטה ניתן למצוא  ארגונים ופרויקטים שונים אשר מאושרים על ידי הולפ''ח (הועדה לפעילות חברתית). כל סטודנט/ית יכול/ה לפנות על פי בחירתו/ה לפרויקט באמצעות האחראים בכל פרויקט.
- במידה והצטרפתם לפרויקט, עליכם לדאוג  כי הארגון יעביר פרטים על התנדבותכם לדיקנאט הסטודנטים.
- בתום תקופת התנדבות יש לדאוג שהארגון יעביר הודעה לדיקנאט הסטודנטים שסיימתם את ההתנדבות.בגיליון הציונים יצוין:פעילות חברתית– השלים 4 נ'.
 נקודות  הזכות עבור הפעילות החברתית כרוכות בתשלום רגיל
לפרטים נוספים ניתן לפנות לדיקנאט הסטודנטים חדר 160 א' טל'  04-8240335, פנימי 2335  או לרמ''ד קשרי חוץ ופרויקטים חברתיים באגודת הסטודנטים.

פרוייקטים מאושרים בולפ"ח.

עמותת "בעצמי" – בתוכנית תעסו-קו צפון