שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

זימונים לישיבות מועצה ופרוטוקולים

בדף זה ניתן לראות את פרוטוקולי ישיבות המועצה.

מועצת נציגי/ות החוגים, המונה 40 נציגים/ות מכהנים/ות היא הרשות הנבחרת של אגודת הסטודנטים. נציגים/ות אלו נבחרים/ות מתוך החוגים, כשלכל חוג יש מספר נציגים/ות יחסי למספר התלמידים/ות בחוג.

רק חברי/ות אגודת הסטודנטים זכאים/ות לבחור ולהיבחר למועצת אגודת הסטודנטים.

מועצת האגודה בוחרת את חברי/ות ועד אגודת הסטודנטים. ועד האגודה הוא הרשות המבצעת של אגודת הסטודנטים והוא מייצג אותה כלפי כל גוף שמחוצה לה.
 
שנת תשע"ה 2015
זימון לישיבת מועצה ראשונה -קובץ מצורף
פרוטוקול ישיבת מועצה ראשונה - קובץ מצורף
זימון לישיבת מועצה שניה - קובץ מצורף
פרוטוקול ישיבת מועצה שניה - קובץ מצורף 
 
 
שנת תשע"ד 2014
פרוטוקול ישיבת מועצה ראשונה מתאריך 11.12.13 ישיבת מועצה ראשונה תשע"ד - קובץ מצורף
 
שנת תשע"ג 2013
זימון לישיבת מועצה ראשונה - קובץ מצורף.
פרוטוקול ישיבת מועצה מתאריך 25.10.2012 ישיבה ראשונה-תשע"ג - קובץ מצורף.
זימון לישיבת מועצה ראשונה (3.12.2012) - קובץ מצורף.
 
שנת תשע"ב 2012
זימון לישיבת מועצה ראשונה - קובץ מצורף.
הודעה על תפקידים - הנהלה - קובץ מצורף.
זימון לישיבת מועצה שניה- קובץ מצורף.
פרוטוקול ישיבת מועצה שניה - קובץ מצורף
זימון לישיבת מועצה שלישית - קובץ מצורף.
פרוטוקול ישיבת מועצה רביעית - קובץ מצורף.
פרוטוקול ישיבת מועצה חמישית - קובץ מצורף.
 
שנת תשע"א 2011
זימון לישיבת המועצה השביעית - קובץ מצורף.
פרוטוקול 13.6.11 - ישיבת מועצה שישית.
פרוטוקול 11.5.2011 - ישיבת מועצה חמישית.
פרוטוקול 4.4.2011 - ישיבת מועצה רביעית.
פרוטוקול 7.3.2011 - ישיבת מועצה שלישית.
פרוטוקול 11.01.2011 - ישיבת מועצה שניה.
פרוטוקול 29.12.2010 - ישיבת מועצה מיוחדת.
פרוטוקול  14.12.2010 - ישיבת מועצה ראשונה