שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

חלוקת מלגות לסטודנטים לוחמים המשרתים במילואים