שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

טורניר קט-רגל 2012


שבוע שלישי (15-22.1.2012)

יום/שעה

ב

ניקוד

11:45

הגילדה

מנצחים ונהנים

1:0

 

 

 

 

יום/שעה

ג

ניקוד

11:45

נכדי נעמה

רוסנרי

 

יום/שעה

ה ניקוד

11:45

גמר  

 

 

 

 

 

שבוע שני (8-12.1.2012)

יום/שעה

א

ניקוד

13:45

הגילדה

אחווה

2:0

 

 

 

 

יום/שעה

ג

ניקוד

13:45

נכדי נעמה

ריאל מדריד

מנצחים ונהנים

הפועל תפוקה שולית

 

 

 

 

 

יום/שעה

ד

ניקוד

13:45

 

מנצחים ונהנים

הפועל תפוקה שולית

 

 

 

 

 

 

שבוע ראשון (1-5.1.2012)

יום/שעה

ב

ניקוד

11:45

רוסנרי

קבוצה ייחודית

11:1

13:45

נכדי נעמה

סיעוד א'

4:3

 

 

 

יום/שעה

ג

ניקוד

11:45

האחווה

הפועל תפוקה שולית

2:0

13:45

מנצחים ונהנים

ג'יסטרס

8:1

יום/שעה

ד

ניקוד

11:45

הגילדה

הסופרמנים

8:0

13:45

 

צ'יוואוות

ריאל מדריד

8:0

יום/שעה

ה

ניקוד

11:45

משפטים 1

מפסידה הכי טובה

3:0

13:45