שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

כל השירותים לסטודנטים ברשויות המוניציפאליות