שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

ליקוי למידה

זכאותם של סטודנטים המבקשים התאמות לימודיות בגין לקויות למידה תיקבע לפי חוות־ דעת של יה"ל — יחידת התמיכה ללומדים לקויי למידה באוניברסיטה. ככלל, חוות־דעת זאת תינתן לפי אבחון שייערך על-ידי יה"ל. האבחון כרוך בתשלום.
יחידת יה"ל הינה יחידת התמיכה ללומד לקוי הלמידה, הוקמה על ידי הפקולטה לחינוך ודיקנאט הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה.
 
ביחידה שני תחומי פעילות עיקריים:
 
אבחון ותמיכה אשר תפקידם לסייע לסטודנט לקוי הלמידה ו/או בעל ההפרעה בקשב ובריכוז במהלך לימודיו באוניברסיטה.
 
האבחון:
מתבצע באמצעות מערכת המת"ל וכרוך בתשלום, שנקבע על ידי המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) והינו אחיד בכל המוסדות בארץ. בהתאם לתוצאות האבחון נקבעות האם ולאילו התאמות לימודיות זכאי הסטודנט, ומומלצות דרכים לשיפור כישורי הלמידה. אבחונים שנערכו באמצעות מת"ל על ידי מוסדות אחרים ייבדקו על ידי מאבחנת מומחית במטרה לבחון את מידת הזכאות להתאמות, האם יש צורך בהעמקת האבחון, וכן לבדוק את האפשרות ליישום ההתאמות.
 
הייעוץ והתמיכה:
ניתן באמצעות סל תמיכה בעלות שנתית מסובסדת. זכאים לסל התמיכה סטודנטים אשר אובחנו ביה"ל או בכל מכון אחר באמצעות מערכת המת"ל כבעלי לקות למידה ו/או הפרעה בקשב וריכוז. בנוסף סטודנטים אשר אובחנו על ידי נוירולוג או פסיכיאטר כבעלי הפרעה בקשב וריכוז זכאים גם הם לקבלת סל התמיכה.
 
יצירת קשר:
גב' מיכל לרנר- אחראית יה"ל ויועצת אקדמית דואר אלקטרוני: michall@construct.haifa.ac.il
גב' מיכל הייט- מרכזת היחידה, בבניין הפקולטה לחינוך בניין ברזיל, קומה 2 טלפון: 04-8249022, פנימי: 3022, דואר אלקטרוני: mhait@univ.haifa.ac.il
שעות הקבלה: ימים א'-ה', בין השעות 09:00 - 12:00.
אתר יה"ל - http://yahel.edu.haifa.ac.il/
הטבות נוספות מאגודת הסטודנטים:
עבור כל סמסטר יינתנו:

  1. 400 צילומים
  2. 6 שיעורי עזר

מתן ההטבה יתבצע במשרד אקדמי עם הצגת אישור מטעם הדיקאנט על ביצוע אבחון במחלקת יה"ל.
 
אם יש משהו לא ברור, או שיש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל, ואני אחזור אליכם בהקדם.
אלישבע ג'קובס, רכזת רוחחה ונגישות.
aguda.revaha@gmail.com