שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

מועצה אזורית זבולון

 
מלגות - מלגות לתושבי המועצה יוענקו על פי התנאים הבאים:
1. סטודנטים המתגוררים מעל 5 שנים בתחום המועצה. 
2. הגשת בקשה בכתב ע"ג טופס המיועד לכך בסמוך לפתיחת שנה"ל האקדמית בצרוף תצלום תעודת הזהות שלו ושל הוריו לפי הצורך.
3. אישור על שירות צבאי או שירות לאומי.
4. אישור מוסד הלימודים.
5. המבקש משלם שכר לימוד עבור שנה אקדמית מלאה.
 
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר המועצה בכתובת - www.zvulun.org.il