שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

מזכירות האגודה

משרדי האגודה וחנות המקראות ממוקמים בבית הסטודנט החדש ופתוחים בין השעות 8:30-16:00
 
טלפון: 04-8288923
פקס: 04-8288926

אגודת הסטודנטים, הר הכרמל, חיפה 31905

    

משרד אקדמי - חנות מקראות
מרכזת משרד אקדמי - הגברת חיה נחום
ראש מדור אקדמי - מר יוסי סבג
04-8288923
 
מרכזת האגודה - אהובה חייט
 ahiat@univ.haifa.ac.i