שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

מכרזים קיץ 2013

להלן רשימת התפקידים הפנויים.

לכל תפקיד מצורף קובץ המפרט את אמצעי הגשת המועמדות ותוכן המשרה.