שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

מלגות לבני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית