שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

מלגות לסטודנטים בדואים - שנה"ל תשע"ד