שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

משרדי האגודה

משרד אקדמי

משרד אקדמי מהווה לב ליבה של אגודת הסטודנטים ומציע שירותי ייעוץ וטיפול בכל בעיה אקדמית בה נתקל הסטודנט.
כמו כן, מייצג המשרד את הסטודנטים מול גורמי האוניברסיטה השונים: רשויות המשמעת, מזכירויות, מרצים ועוד.
משרד אקדמי מעלה יוזמות, רעיונות והצעות לשינויים תקנוניים מול הנהלת האוניברסיטה לשמירת הזכויות וקידום האינטרסים של כלל הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה.
שירותים אלו נעשים בשיתוף פעולה מלא עם נציגי החוגים, הפועלים בהתנדבות מלאה למען הסטודנטים.
ח"ו אקדמי מנהל את משרד אקדמי על כל שלוחותיו ומייצג את ציבור הסטודנטים בפני ההנהלה וועדות האוניברסיטה השונות.
רכזי המשרד מייעצים ומסייעים בטיפול בבעיות הסטודנטים בנושאים אקדמיים ואדמיניסטרטיביים.
ניתן ליצור קשר במייל: Academics@univ.haifa.ac.il
מספר טלפון - 04-8288923

 

משרד מנכ"ל האגודה

מנכ"ל האגודה יעבוד מול יו"ר האגודה ויסייע לו בעבודה מול הנהלת האוניברסיטה, התאחדות הסטודנטים, וגורמים נוספים בנושאים אסטרטגיים.
יקדם פרויקטים בשיתוף ובסיוע של משרדי האגודה השונים.
יהיה אחראי על תכנון ארוך טווח בנוגע לפעילות האגודה ואופיה, בסיוע של מחלקת המחקר.
יקדם את הנושא הבינלאומי באוניברסיטה בשיתוף עם מחלקת קשרי חוץ.

משרד תרבות

משרד תרבות אחראי לכל פעילויות התרבות בקמפוס וכולל את מגוון ההופעות, חוגים, הרצאות, ימי הפנינג ועוד אשר מלווים ונותנים צבע וגוון לחיי הסטודנטים .

המשרד פתוח לאורך כל השנה להצעות, הארות והערות בכדי לענות על צרכים בקשות ורצונות ככל שניתן, בנוגע להוואי התרבותי בקמפוס.
אירועי התרבות בקמפוס מכילים בתוכם את מגוון התרבויות אשר מהן מורכב ציבור הסטודנטים בקמפוס.
מספר טלפון - 04-8288929

 

משרד חוץ והסברה

משרד חוץ והסברה אחראי על הגברת מודעות הציבור לפעילויות האגודה ברחבי האוניברסיטה ומחוצה לה. הדובר מקיים קשר רציף עם אמצעי התקשורת ומהווה צינור ביטוי לקהל הסטודנטים. 
כמו כן אחראי על הוצאת עיתון חודשי  "פסק זמן" . העיתון מפרט ומרכז את האירועים החברתיים בקמפוס החיפאי.
מדי חודש יוצא על ידי משרד הדובר עלון המפרט בתוכו את כל האירועים החברתיים, הופעות עדכונים על משלחות וסתם טיפים שימושיים לסטודנט.
בתחילת השנה יוקם צוות הסברה של אגודת הסטודנטים, אשר יהיה אחראי על פרסום האירועים, הודעות שוטפות, וקשר בין הסטודנט לאגודה.
 המשרד אחראי על ארגון טקסים בשיתוף עם רשויות האוניברסיטה וכן על הפרסומים ברחביה.
אינטרנט : במסגרת המשרד פועל רכז אינטרנט המעדכן את אתר האגודה באופן שוטף www.studenthaifa.co.il
מספר טלפון - 04-8288927

 

משרד כספים

משרד כספים אחראי על ניהול ענייניה הכספיים של האגודה ומפעליה הכלכליים.
בין סמכויותיו:
הגשת הצעת תקציב האגודה לשנת העבודה, תוך בחינת שנים קודמות ומבט צופה עתיד אל פעילויות האגודה לשנה החדשה
ניהול מעקב מתמיד על עמידה בתקציב כולל דיווח לחברי הוועד על מצבה הכלכלי של האגודה על מנת לאפשר לאגודה לנהל פרויקטים שונים תוך שמירה על מסגרת התקציב.
 בניית נהלי לעובדי האגודה כולל פיקוח שוטף על עמידה בנהלים על מנת לספק רמה גבוהה של שירותים לסטודנטים. 
בחינת ההיבטים הכלכליים של פרויקטים קיימים או חדשים מטעם האגודה.
חלוקת התקציבים לנציגי החוגים וסיוע לנציגי החוג בהקמת פעילויות חדשות בחוגיהם.
טיפול, בתיאום עם סיו"ר הוועד ועל-פי מדיניות הוועד, בענייניה הכספיים של האגודה בבנקים לרבות ניווט  כספי האגודה ותוכניות למיניהן.
ניהול מו"מ עם גורמים כלכליים בנוגע לשיתופי פעולה עם אגודת הסטודנטים.
-הגשת דו"ח כספי מפורט למועצה פעמיים בשנה לפחות ולעדת ביקורת עפ"י דרישתה
מספר טלפון - 04-8288907

 

משרד פנים פרוייקטים

ריכוז ענייני מעונות הסטודנטים מטעם האגודה - משרד פנים אחראי בין שאר תפקידיו לדאוג לרווחת דיירי המעונות ולתנאי מחייתם. כחלק מהנושא, מפקח משרד פנים על השירותים הסוציאליים והתרבותיים של דיירי המעונות כגון: חדרי מחשבים במעונות, קיום קבלת שבת בכל ערב שבת וכן פיקוח שוטף על המגורים.
ריכוז הטיפול בענייני המנזות והקפיטריות מטעם האגודה – פיקוח אינטנסיבי על הקפיטריות והמנזות ברחבי הקמפוס למחירים הוגנים וזולים יותר לסטודנטים וכן על איכות השירות והניקיון בקמפוס.
טיפול שוטף בנושאי התחבורה והחניה בשטח האוניברסיטה.
אחראי על רווחת חברי האגודה
אחראי על הפרויקטים שהאגודה מפעילה
ארגון בזארים וירידים - אגודת הסטודנטים מארגנת במהלך השנה ירידים ברחבי הקמפוס ומחוצה לו. הירידים, רובם ככולם, מכילים דוכנים ובזארים בהתאם לרוח האירוע (תכשיטים, ביגוד, מתנות ועוד).
טיפול בכל הקשור למלתחה. טיפול בכל הנוגע למכונות השתייה, האוכל והחטיפים
אחראי על תיאום בין גורמי האוניברסיטה לאגודה
מספר טלפון - 04-8288917

 

ועדת ביקורת

משרד ביקורת הינו משרד מקצועי ואיכותי אשר מטרתו לבקר ולוודא שפעילות האגודה תואמת את התקנון ואת הנורמות המקובלות.
משרד ביקורת הינו גוף בלתי תלוי אשר מטפל בתלונות של חברי האגודה ומתייחס אליהם בכבוד הראוי להם.
חברי הוועדה יפעלו בשקיפות מרבית כאשר מול עינהם עומד תמיד טובת הסטודנטים.
משרד ביקורת יהווה גוף הצובר מידע ומפיק לקחים על מנת לייעל את האגודה ולשמר את המנהל התקין שלה.
המשרד פתוח לציבור הסטודנטים.
ליצירת קשר:
בטלפון - 04-8288918