שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 2

מצורף הפרוטוקול מישיבת מועצה מספר 2

קובץ מצורףגודל
prvtvqvl_yshybh_2.docx21.68 ק"ב