שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

פרויקט לעד

בשנים האחרונות הדיווחים על מצבם הקשה של רבים מניצולי השואה החיים בינינו הולכים ומתרבים – ואיתם הרצון לעשות למענם.

במקביל, נושא ניצולי השואה עולה על סדר היום הציבורי שוב ושוב, וזכויות הניצולים מתעדכנות מעת לעת.

מאחר וניצולים רבים אינם מודעים לזכויותיהם או לחלקן, הוחלט במשרד לאזרחים ותיקים, בשיתוף עם הסוכנות היהודית, להפעיל פרויקט סיוע לניצולי השואה בבירור זכויותיהם.

לפרויקט זה יש  שתי מטרות מרכזיות: סיוע לניצולים החיים בישראל בבירור זכויותיהם וחיזוק הקשר עם הניצולים החיים בינינו.

הפרויקט, אשר במסגרתו ימולאו גם טפסים לתיעוד קורות הניצולים בתקופת השואה במידה והניצולים ירצו בכך, יצא לדרך ביוני 09.

חשיבות הפרויקט

הפרויקט מאפשר למצות את הפסוק "כל ישראל ערבים זה לזה" בכל הקשור לניצולי השואה, יוצר קשר בינאישי בין מתנדבים לבין ניצולים אשר רבים מהם חיים בבדידות, ומחזק את מורשת העם היהודי ואת העברת המסר של משמעות השואה לעם היהודי לדורותיו. בנוסף, מחזק הפרויקט את ערך
ההתנדבות ומאפשר למתנדבים בגילאים שונים, החל מצעירים וסטודנטים וכלה בבני הגיל השלישי, בכדי שכל מתנדב יוכל למצוא אפיק ייחודי לרוח ההתנדבות שלו.

מאחר שרבים מניצולי השואה הם בני הגיל השלישי, החשיבות של  הפעלת הפרויקט כאן ועכשיו קריטית, ולכן נעשים כל המאמצים לאיתור מירב הניצולים וליצירת המפגש עם המתנדבים לצורך קידום תהליך בירור הזכויות של כל ניצול וניצול.