שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

צרכים מיוחדים

סטודנטים יקרים,
אוניברסיטת חיפה רואה בהענקת השכלה גבוהה את אחת ממטרותיה המרכזיות, ובתוך כך שואפת לתת לכל סטודנט את מלוא האפשרויות למצות את הפוטנציאל הגלום בו ללמידה מעשירה ולהשתלבות בכלל הפעילויות הנערכות בקמפוס. מאמץ מיוחד מוקדש להענקת הסיוע וההתאמות הנדרשות לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים, בדמות שירותים מיוחדים הניתנים בדיקנאט הסטודנטים וביחידות נוספות באוניברסיטה. רכזת רווחה ופניות סטודנטים ורכזת נגישות השרות בדיקנאט מעניקות סיוע אישי והתאמות לימודיות לבעלי מוגבלויות פיזיות, לקויות רפואיות, קשיי קשב וריכוז ומוגבלויות אחרות, במטרה לאפשר לכל סטודנט למצות את יכולותיו. לאלה מצטרפות יחידות הדיקנאט השונות - המדור לסיוע אקדמי ואישי, המדור להכוון לימודי-תעסוקתי והמדור לייעוץ פסיכולוגי.
סיוע לסטודנטים בנושאים הבאים:

 • טיפול בפניות סטודנטים בנושאים אקדמיים או מנהליים; מתן המידע המתאים או העברת הפנייה לגורם מטפל, תוך עדכון הפונים במצב הטיפול.
 • סיוע לסטודנטים עם מוגבלויות ולקויות רפואיות; בדיקת הצרכים, סוג והיקף הסיוע הדרוש לסטודנט על-פי אופי הלקות.

לסטודנטים עיוורים וכבדי ראייה:

 • סיוע בהקראה/שכתוב בבחינות.
 • סיוע בביצוע משימות לימודיות, כגון: הוצאת חומר ביבליוגראפי מהספרייה, צילום והקלדה. ההרשמה בתחילת כל סמסטר.

לסטודנטים עם לקויות שמיעה:

 • סיוע בקשר עם יחידות אקדמיות ומנהליות על-פי הצורך.
 • אפשרות להשאלת מכשיר FM.

לסטודנטים עם נכויות ניידות ונכויות פיזיות אחרות:

 • מתן מידע וסיוע  בביצוע מטלות על פי הצורך, בעזרת סטודנט מלווה, כרטיסי  צילום, התאמות לימודיות..

הנחיות להגשת בקשה להתאמות בבחינות בגין לקות רפואית או מגבלה:

 1. סטודנט הזקוק להתאמות בבחינות עקב לקות רפואית או מגבלה, יגיש בקשה על גבי טופס ”בקשה לבחינות מותאמות" בדיקנאט הסטודנטים.
 • סטודנטים עם נכות פיזית, לקות רפואית זמנית או קבועה, עיוורים וכבדי ראיה, לקויי שמיעה יגישו הבקשה לשרון סיני, רכזת רווחה ופניות סטודנטים, חדר 318, בית הסטודנט.
 • סטודנטים עם קשיי קשב וריכוז, קשיים קוגניטיביים או קשיים רגשיים יגישו את הבקשה לניצה אריה, רכזת נגישות השירות, חדר 205, בית הסטודנט.
 1. לטופס הבקשה יש לצרף:
 1. אישור רפואי עדכני מרופא מומחה במערכת הבריאות הציבורית — ראה הנחיות לתיעוד רפואי.
 2. סטודנטים המוכרים כנכים על ידי המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון יצרפו גם אישור מגורמים אלה.

את הבקשה בצירוף האישורים יש להגיש בתחילת הסמסטר, ולא יאוחר משבועיים לפני תחילת מועד הבחינות. בקשות אשר תוגשנה ללא כל האישורים המתאימים, או לאחר המועד הנ"ל לא יטופלו.

 1. הבקשות יובאו לדיון בפני הוועדה ללקויות רפואיות אשר תקבע את הזכאות לתנאים מיוחדים בבחינות.
 2. החלטות הוועדה יישלחו לגורמים הרלוונטיים באוניברסיטה ולמגישי הבקשה.

הנחיות לתיעוד רפואי לשם קבלת התאמות:

 • התמחות מקצועית של הרופא המאבחן:  צריכה להיות התאמה בין סוג ההתמחות המקצועית של הרופא והמגבלה אותה הוא מאבחן. לרופא יהיו הכשרה וניסיון רלוונטי בתחום. כמו כן, לא יהיה קשר אישי או משפחתי בין הרופא לסטודנט.
 • אבחנה רפואית: על האישור הרפואי לכלול אבחנה ברורה.
 • מבחנים ופרוצדורות נלוות: רצוי לצרף לחוות הדעת הרפואית גם תוצאות של כלי אבחון, תצפיות וראיונות בהם נעשה שימוש בהליך האבחוני.
 • השפעת האבחנה על היכולת התפקודית: חשוב לתת מידע לגבי מידת החומרה של המצב הרפואי, השפעת הלקות על יכולת התפקוד, והאם המצב הוא כרוני או זמני. המידע לגבי השפעת המצב הרפואי על התפקוד חשובה כדי לקבוע האם קיימת מגבלה ואילו התאמות נדרשות כדי לאפשר תפקוד אקדמי.
 • תאור סוגי טיפולים: תאור הטפול התרופתי, ציוד עזר, טכנולוגיה מסייעת, שירותי
 • טיפול ושיקום;  תאור תופעות לוואי של טיפול תרופתי והשפעתו על תפקוד גופני, התנהגותי או קוגניטיבי.

שירותים נוספים לסטודנטים עם נכויות, מגבלות פיזיות ולקויות למידה המוענקים ביחידות אחרות:

 • לסטודנטים עיוורים וכבדי ראיה: מרכז למידה לעיוור בספריה ובמעונות הסטודנטים (לדיירי המעונות). המרכז מצויד במחשבים, בתוכנות מיוחדות ובציוד היקפי, כולל מסכים בעלי ניגודיות גבוהה, מכשירי עזר להגדלה, מדפסת ברייל, סורק ותוכנות הגדלה והקראה.
 • סטודנטים לקויי שמיעה: המבקשים פטור מלימודי אנגלית יגישו בקשה לוועדת חריגים של ועדת הקבלה האוניברסיטאית באגף מנהל תלמידים. לבקשה יש לצרף המלצת ראשי החוגים בהם הם לומדים וכן חוות דעת של ראש המחלקה לשפות זרות. את הבקשה יש להעביר למחלקת ההרשמה באגף מינהל התלמידים, בניין ראשי קומה 2.

מידע מורחב על סיוע לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים המוענק בדיקנאט הסטודנטים וביחידות אחרות באוניברסיטה מופיע בחוברת ”נגישות — מידע לסטודנט". ניתן לקבלה אצל רכזת רווחה ופניות סטודנטים או רכזת נגישות השרות.
חוברת נגישות – מידע לסטודנטים:
http://dekanat.haifa.ac.il/images/revaha/negish-int2%202.pdf
זכויות נוספות:

 1. זכאים לדיור במעונות ללא דיון (אך חייבים בהרשמה בצירוף האישורים הרלוונטיים):
 • סטודנטים עם נכות מעל %45 או %35 נכות גפיים תחתונות.
 1. זכאים לקבל תו חניה – ללא הגרלה, בתשלום מלא:
 • סטודנטים בעלי תו נכה עד 60% בהצגת אישור ממשרד הביטחון או מביטוח לאומי.
 • ללא תשלום: סטודנטים בעלי תו נכה ממשרד הרישוי מעל %60 נכות בהצגת אישור ממשרד הביטחון או מביטוח לאומי.
 1. פטור לתשלום יינתן לנכים בעלי נכות % 60 ומעלה ונכים אחרים שברשותם רכב שירות רפואי.

אתר דיקנאט הסטודנטים:
http://dekanat.haifa.ac.il/
אם יש משהו לא ברור, או שיש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל, ואני אחזור אליכם בהקדם.
אלישבע ג'יקובס, רכזת רווחה ונגישות.
aguda.revaha@gmail.com