שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

קול קורא - פתיחת שנת המלגות של קרן מכבים תשע"ד