שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

קריית אתא

 
מלגות- מפרסמים כל ינואר "קול קורא" למלגות לתושבי העיר הקריטריונים משתנים משנה לשנה ואינם ידועים מראש.