שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

קריית ביאליק

 
א. ארנונה - הנחה בארנונה בשיעור של 80% תינתן לסטודנטים הגרים בקריית ביאליק שמשכורתם הממוצעת בחודשי השנה אינה עולה 2,616 ש"ח ליחיד וזאת לפי החלטת משרד הפנים בשנת 2012. הנחה של 60% תינתן לבעלי משכורת של 3,009 - 2,617 והנחה של 40% תינתן לבעלי משכורת של 3,401-3,010.
כל סטודנט תושב העיר רשאי להגיש את הבקשה להנחה בארנונה לאורך כל השנה בגזברות העירייה.
יש למלא טופס בקשה להנחה ולצרף את האישורים הבאים:
1. חוזה שכירות ל-12 חודשי שכירות לפחות.
2. חשבון ארנונה על שם מבקש הבקשה אותו יש לשלוח למדור גבייה בעירייה.
3. 3 תלושי שכר אחרונים
4. טופס בקשת הנחה בארנונה באתר האינטרנט של העירייה
5. במידה והסטודנט אינו מועסק, אזי יש להביא אישור מעסיקים מביטוח לאומי.
 
ב. חנייה חינם - חניה חינם לסטודנטים שמתגוררים בקריית ביאליק בעלי רכב / עם אישור שהם הנהג היחידי ברכב. ההטבה ניתנת אך ורק למי שרשום כתושב קריית ביאליק בת.ז! האישורים הנדרשים הם:
1. צילום רשיון נהיגה בתוקף
2. אישור לימודים לשנה"ל הנוכחית.
3. צילום רשיון רכב בתוקף
4. צילום ת.ז + ספח בו רשום מקום המגורים בקריית ביאליק.
5. במידה ורכב רשום על שם ההורים יש להביא הצהרת עו"ד שהרכב משמש את הסטודנט בלבד. (שירותי עו"ד ניתן לקבל באגודה). בנוסף יש להביא צילום ת.ז של ההורה הרשום ברישיון הרכב.
 
ג. מלגות - תושבי העיר המתגוררים בה ואשר לומדים במוסד אקדמי להשכלה גבוהה מוכר. את טופס הבקשה לקבלת מלגה, ניתן להוריד באתר העירייה - לחץ כאן
 
ד. פרוייקט העשרה - לאחרונה הוקם מרכז הצעירים של קריית ביאליק המקיים פעילויות העשרה והשמה כולל יעוץ תעסוקתי והכנה לראיונות עבודה, סדנאות וקורסים כגון: כלכלה נבונה, הכנה לעולם העבודה, אורח חיים בריא וכד'.
פרטים נוספים ניתן לקבל בדף הפייסבוק של מרכז צעירים קרית ביאליק. ניתן ליצור קשר טלפוני: 04-8779355.