שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

קריית מוצקין

 
 
א. ארנונה - בקשה להנחה ניתן להגיש רק במידה וחשבון הארנונה מתנהל ע"ש הסטודנט. לשינוי הרישום יש להצטייד בהעתק חוזה שכירות. 
יש למלא טופס בקשה להנחה ולצרף את האישורים הבאים:
1.  אישור עדכני להשכלה גבוהה של מוסד אקדמי מוכר, ניתן לקחת ממדור אישורים קומה 0 בית הסטודנט או בפורטל הסטודנט.
2.  מערכת שעות לימוד שבועית- ניתן להדפיס בפורטל הסטודנט. 
3.  תלושי שכר לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2012 או תצהיר בפני עו"ד/ביהמ"ש על גובה ההכנסה ואישור המוסד לביטוח לאומי כי הינך רשום/ה כלא שכיר/ה ולא עצמאי/ת במידה ולא עבדת בחודשים הנ"ל. או כל הוראות חדשות שיוצאו בשנת העבודה. 
  • ההנחות יחושבו על פי ההוראות שחלו בשנת 2010.
ב. חניה חינם - בעקבות המלצה של אגודת הסטודנטים באוניברסיטה אימצה עיריית קריית מוצקין הטבת חניה חינם לסטודנטים תושבי הקריה, ההטבה ניתנת על פי קריטריונים דומים לאלו בעיריית חיפה, לקבלת ההטבה יש להצטייד ב:
1. צילום רישיון נהיגה בתוקף.
2. אישור לימודים לשנת תשע"ד.
3. צילום רישיון רכב בתוקף. 
4. צילום ת.ז + ספח בו רשום מקום המגורים בקריית מוצקין .
5. במידה והאוטו רשום על שם ההורים יש להביא הצהרת עו"ד שהרכב משמש את הסטודנט בלבד (ניתן לקבל את שירותי העו"ד באגודה). בנוסף יש להביא צילום ת.ז של ההורה הרשום ברישיון הרכב.
 
ג. מלגות - תושבי העיר המתגוררים בה 5 שנים לפחות ואשר לומדים במוסד מוכר להשכלה גבוהה האפשרות להגיש בקשה למלגה בטופס בקשה באתר העירייה עד ה-7.11.13.
 
ד. פרוייקט העשרה - קיים מרכז צעירים חדש, המקיים פעילויות שונות למשל קורס ניהול עסק סדנאות תקשורת ועוד.
לעמוד הפייסבוק של המרכז - לחץ כאן
לאתר המרכז - לחץ כאן