שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

קרן המלגות לסטודנטים דרוזים וצ'רקסים