שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

קשרי חוץ

המדור לקשרי חוץ באגודת הסטודנטים מטרתו לקדם את נושא הקשרים עם  אגודות הסטודנטים ועם אגודות הסטודנטים בעולם וכן לקדם את ההסברה הישראלית בתפוצות.