שם המשתמש והסיסמא הראשוניים הם מספר תעודת הזהות ללא אפסים מובילים.
hohohoh
hohohoh

תקציב האגודה

תקציב האגודה מהשנה הנוכחית ומשנים שעברו.